ถังหมักขยะอินทรีย์แบบใช้อากาศ - SciSRC KU Premium Products

อุปกรณ์สำหรับการผลิตปุ๋ยสำหรับใช้งานในครัวเรือน เริ่มต้นแยกขยะเปียกด้วยการกำจัดขยะอินทรีย์กับ “ถังหมักขยะอินทรีย์แบบใช้อากาศ” ผลงานต่อยอดงานวิจัยจากคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา

ข้อดีของถังหมักขยะอินทรีย์ KU

 • ได้ปุ๋ยหมักชนิดแห้งที่มีปริมาณไนโตรเจนสูง นำมาผสมดินปลูก และเหมาะกับการปลูกผัก
  สวนครัวรับประทาน
 • หมักด้วยถังนี้ไม่ต้องกวน ไม่มีกลิ่น และใช้เวลาในการหมักเพียง 1 เดือน
 • สามารถเติมขยะอินทรีย์ได้เรื่อยๆ โดยไม่ต้องกลับขยะที่หมักในถัง
 • สามารถตักปุ่ยหมักจากฝาเปิดด้านล่างเพื่อไปบำรุงต้นไม้
 • สามารถเปิดเดรนปุ๋ยน้ำไปใช้ได้ ซึ่งเป็นของเหลวที่เกิดจากการหมักขยะอินทรีย์
 • นอกจากนี้ก๊อกระบายปุ๋ยน้ำด้านล่านนี้ยังสามารถเป็นทางผ่านของอากาศเข้า-ออก ช่วยเพิ่ม
  ประสิทธิภาพ
  ในการย่อยสลายขยะอินทรีย์โดยจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์
 • แกนกลางในถังใช้ในการถ่ายเทอากาศให้กับขยะอินทรีย์ในถังเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการหมัก
 

1f4f1 สนใจสินค้า ติดต่อได้ที่ คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา โทร. 0986911228