ประกาศรายชื่อนิสิตผู้ผ่านการคัดเลือกรับทุนนิสิตช่วยงาน ปีการศึกษา 2565 และเปิดรับสมัครรอบเพิ่มเติม

MicrosoftTeams Image
MicrosoftTeams Image 1 1024x682

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกทุนนิสิตช่วยงานจัดการเรียนการสอนอาจารย์ จำนวน 28 ทุน และทุนนิสิตช่วยงานคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา จำนวน 9 ทุน ประจำปีการศึกษา 2565

ทั้งนี้ ขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือกทุนฯ ทำสัญญารับทุนที่คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 11 สิงหาคม 2565 (งานพัฒนานิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา) โทรศัพท์ 038 354580-4 สายใน 663023

สำหรับนิสิตที่สนใจสมัครเพิ่มเติม สมัครทุนนิสิตช่วยงาน ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบเพิ่มเติม) ประเภททุนช่วยงานจัดการเรียนการสอนอาจารย์ ระดับปริญญาตรี จำนวน 7 ทุน ระดับปริญญาโท จำนวน 3 ทุน ประเภททุนช่วยงานคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา ระดับปริญญาตรี จำนวน 1 ทุน ปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2565 

Like this article?

Share on facebook
Share on Facebook

ข่าวอื่นๆ

superjp kaptenjackpot Superjp Playground88 Boosterjp Superjp Playground88 Playground88 kaptenjackpot Kaptenjackpot Playground88 Boosterjp Kerajaanslot Superjp Playground88 Boosterjp Kerajaanslot Superjp Kaptenjackpot Slot Online Slot Online Kaptenjackpot Boosterjp Superjp Kaptenjackpot Kerajaan88 Boosterjp rajacukong88 jiwatogel88 SUPERJP RINDUSLOT