รายละเอียดโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2565

65 Orientation Schedule 724x1024
ด้วยคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา
ปีการศึกษา 2565 ขึ้น
 
ในวันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30-12.00 น.
 
ณ อาคาร 13 พลศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
 
เพื่อเป็นการต้อนรับและเตรียมความพร้อมให้แก่นิสิตใหม่ คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา อย่างอบอุ่นและเป็นกันเอง อีกทั้งเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจ แนะนำระบบการจัดการเรียนการสอน การให้บริการด้านการศึกษา และแนะนำช่องทางต่างๆ ในการสื่อสาร กับอาจารย์ บุคลากร และนิสิตใหม่

Like this article?

Share on facebook
Share on Facebook

ข่าวอื่นๆ

superjp kaptenjackpot Superjp Playground88 Boosterjp Superjp Playground88 Playground88 kaptenjackpot Kaptenjackpot Playground88 Boosterjp Kerajaanslot Superjp Playground88 Boosterjp Kerajaanslot Superjp Kaptenjackpot Slot Online Slot Online Kaptenjackpot Boosterjp Superjp Kaptenjackpot Kerajaan88 Boosterjp rajacukong88 jiwatogel88 SUPERJP RINDUSLOT