ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ขอเชิญร่วมงาน “วันสิ่งแวดล้อมไทย 2565”

S  232751146 724x1024
52B5D5BA 0F0B 46F5 90D5 A1CCA5DDB8B0 724x1024

ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา ขอเชิญนิสิต บุคลากร แลผู้สนใจทั่วไปร่วมงานเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทย 2565 “80 ปี เกษตรศาสตร์เคียงคู่สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน Low Carbon Society” 

ในวันพุธที่ 7 ธันวาคม 2565 นี้ ณ บริเวณห้องนิทรรศการ อาคาร 26 คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา ตั้งแต่เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป

ในงานพบกับกิจกรรมมากมาย เช่น ร่วมฟังการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากวิทยากร นิทรรศการความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม การตอบคำถามเพื่อแลกชิงรางวัล กิจกรรมการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ (e-waste)

Like this article?

Share on facebook
Share on Facebook

ข่าวอื่นๆ

superjp kaptenjackpot Superjp Playground88 Boosterjp Superjp Playground88 Playground88 kaptenjackpot Kaptenjackpot Playground88 Boosterjp Kerajaanslot Superjp Playground88 Boosterjp Kerajaanslot Superjp Kaptenjackpot Slot Online Slot Online Kaptenjackpot Boosterjp Superjp Kaptenjackpot Kerajaan88 Boosterjp rajacukong88 jiwatogel88 SUPERJP RINDUSLOT