คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชาเข้าร่วมโครงการแนะนำหลักสูตรที่โรงเรียนชลกันยานุกูล จังหวัดชลบุรี

พี่ปอนด์ คุณธนภพ สอนดี ตัวแทนจาก ฝ่ายบริการและพัฒนาคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา และอาจารย์ ดร.สิทธิพงษ์ ธำรงไพโรจน์ ตัวแทนจากหลักสูตร วิทยาการวิเคราะห์ข้อมูลและคณิตศาสตร์ประกันภัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในฐานะตัวแทนจากคณะฯ พร้อมทีมงาน ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา เข้าร่วมกิจกรรม เลือกแนวทางวางอนาคต “คณะที่ชอบ…สถาบันที่ใช่” ณ โรงเรียนชลกันยานุกูล จังหวัดชลบุรี

1f3eb ในกิจกรรมคณะฯ ได้นำเสนอหลักสูตรในระดับปริญญาตรีทั้ง 6 ของคณะฯ ให้น้องๆ นักเรียนได้รับทราบข้อมูลเบื้องต้น และสามารถเลือกตัดสินใจแนวทางการศึกษาต่อ รวมไปถึงการประกอบอาชีพที่สอดคล้องกับความสนใจและศักยภาพของตนเองได้

โครงการจัดขึ้น ณ อาคารอเนกประสงค์วิทยาการ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 14.00 น. เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา
2139 ในนามของคณะฯ ขอขอบพระคุณทางโรงเรียนที่ได้เชื้อเชิญเรา ให้น้องๆ ได้รู้จักกับคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา มากยิ่งขึ้น 2139 หลักสูตรในระดับปริญญาตรีของคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา เพิ่มเติมได้ที่ https://sci.src.ku.ac.th/course/

ขอขอบคุณภาพถ่ายบางส่วนจากงานประชาสัมพันธ์ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 

Like this article?

Share on facebook
Share on Facebook

ข่าวอื่นๆ

superjp kaptenjackpot Superjp Playground88 Boosterjp Superjp Playground88 Playground88 kaptenjackpot Kaptenjackpot Playground88 Boosterjp Kerajaanslot Superjp Playground88 Boosterjp Kerajaanslot Superjp Kaptenjackpot Slot Online Slot Online Kaptenjackpot Boosterjp Superjp Kaptenjackpot Kerajaan88 Boosterjp rajacukong88 jiwatogel88 SUPERJP RINDUSLOT