หัวหน้าภาควิชาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ร่วมเป็นวิทยากรด้านการจัดการขยะอินทรีย์

จากความเชี่ยวชาญด้านการจัดการขยะของ อาจารย์ เมธี จันทโรปกรณ์ หัวหน้าภาควิชาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม จึงได้รับเชิญจาก ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี กระทรวงสาธารณสุข เข้าร่วมการบรรยายเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “การจัดการและการใช้ประโยชน์จากขยะอินทรีย์” เพื่อให้เกิดการจัดการด้านการลดปริมาณและคัดแยะขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกจากอาคารและบ้านพักราชการของศูนย์ฯ
 
การจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการดำเนินการโดยได้รับความร่วมมือจากบุคลากรของศูนย์ฯ ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี เมื่อวันพุธที่ 19 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านม
 
ในการอบรมดังกล่าว มีเนื้อหาให้ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมได้รับรู้รับทราบถึงประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นจากการจัดการขยะที่ขาดประสิทธิภาพ กิจกรรมที่สามารถใช้ได้ในการจัดการขยะอินทรีย์ ทั้งการทำปุ๋ยหมัก น้ำหมัก การจัดทำถังหมักก๊าซ ฯลฯ และประโยชน์ที่ได้จากการจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพ รวมไปถึงการเผยแพร่ขีดความสามารถของถังหมักขยะอินทรีย์แบบใช้อากาศของคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา ที่หน่วยงาน หรืออาคารบ้านเรือนสามารถนำไปประยุกต์กับการจัดการขยะอินทรีย์ในครัวเรือนได้
 
ระหว่างการฝึกอบรมมีการสาธิตการทำน้ำยาล้างจานโดยใช้น้ำหมักชีวภาพเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มสูตรธรรมชาติเพื่อใช้ในครัวเรือน  ทั้งประหยัดและปลอดภัย
 
รายละเอียดของถังหมักขยะอินทรีย์แบบใช้อากาศ คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา ที่ https://sci.src.ku.ac.th/scisrc-organic-tank/
 
เอกสารประกอบการฝึกอบรม

Like this article?

Share on facebook
Share on Facebook

ข่าวอื่นๆ

superjp kaptenjackpot Superjp Playground88 Boosterjp Superjp Playground88 Playground88 kaptenjackpot Kaptenjackpot Playground88 Boosterjp Kerajaanslot Superjp Playground88 Boosterjp Kerajaanslot Superjp Kaptenjackpot Slot Online Slot Online Kaptenjackpot Boosterjp Superjp Kaptenjackpot Kerajaan88 Boosterjp rajacukong88 jiwatogel88 SUPERJP RINDUSLOT