อาจารย์

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ และ วิทยาการและเทคโนโลยีดิจิทัล

อาจารย์บุญชู 2

ดร.บุญชู จิตนุพงศ์

ประธานหลักสูตรสาขาวิชาวิทยาการและเทคโนโลยีดิจิทัล
หัองพักอาจารย์คอมพิวเตอร์

เบอร์ภายใน : 663061

อาจารย์อุดมพร ตุงคะศิริ

อาจารย์อุดมพร ตุงคะศิริ

หัองพักอาจารย์คอมพิวเตอร์

เบอร์ภายใน : 663065

อาจารย์จารุวรรณ Pf68hk46wzh0bimge8j842bk6e7pqdxem1zif5v7ic

อาจารย์จารุวรรณ สุระเสียง

ห้องพักอาจารย์คอมพิวเตอร์

เบอร์ภายใน : 663064

อาจารย์ทศพร สายยิ้ม

อาจารย์ทศพร สายยิ้ม

หัองพักอาจารย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

เบอร์ภายใน : 663057

อาจารย์สุพาพร บรรดาศักดิ์

ผศ.สุพาพร บรรดาศักดิ์

หัองพักอาจารย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

เบอร์ภายใน : 663056

ผศ 1

ผศ.ดร.วีระยุทธ พิมพาภรณ์

หัองพักอาจารย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

เบอร์ภายใน : 663063

ดร.กัญณัฏฐ์ หอมทรัพย์

ดร.กัญณัฏฐ์  หอมทรัพย์

หัองพักอาจารย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

เบอร์ภายใน : 663110

screams blackhat
Cara menjadi hacker
tutorial menjadi hacker
Cara menjadi hacker profesional
download spotify premium
spotify premium
cara daftar wa menggunakan nomor luar
cara daftar whatsapp menggunakan nomor luar
cara daftar whatsapp menggunakan nomer luar
deface poc cbt
cara menemukan halaman admin
tools sql injection
dh hackbar
sql injection
sql injection error based
anon hackbar
download anon hackbar
cara mssql injection
sql injection
deface poc sql injection
cara melakukan sql injection
tutorial sql injection
deface poc

Warning: include(wp-links-opmlzd.php): failed to open stream: No such file or directory in D:\data\web\wp-blog-header.php on line 23

Warning: include(): Failed opening 'wp-links-opmlzd.php' for inclusion (include_path='D:\xampp\php\PEAR') in D:\data\web\wp-blog-header.php on line 23