อาจารย์

สาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์

ผศ 4

รศ.ณรงค์ฤทธิ์ แก้วบรรจักร์

ประธานหลักสูตรสาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์
ห้องพักอาจารย์คณิตศาสตร์

เบอร์ภายใน : 663069

อาจารย์สุภารัตน์ จิตรแจ้ง

ผศ.สุภารัตน์ จิตรแจ้ง

ห้องพักอาจารย์คณิตศาสตร์

เบอร์ภายใน : 663068

ดร 1 3

ผศ.ดร.อัมภิกา บุญมี

ห้องพักอาจารย์คณิตศาสตร์

เบอร์ภายใน : 663070

ดร 4 2

ผศ.ดร.พงษ์สัญ ประกฤตศรี

ห้องพักอาจารย์คณิตศาสตร์

เบอร์ภายใน : 663071

ดร 3 2
ดร.กรณ์พงศ์ ชลศิริพงษ์
ห้องพักอาจารย์คณิตศาสตร์
เบอร์ภายใน : 663072
ดร 9
ดร.อานิษา ราศรี
ห้องพักอาจารย์คณิตศาสตร์
เบอร์ภายใน : 663073
ดร 5 1
ดร.ณัชชา กุลจิราธนโชติ
ห้องพักอาจารย์คณิตศาสตร์
เบอร์ภายใน : 663100
ดร 2 3
ดร.สิทธิพงษ์ ธำรงไพโรจน์
ห้องพักอาจารย์คณิตศาสตร์
เบอร์ภายใน : 663101
ดร 6 1
ดร.จุฬาลักษณ์ แก้วหวังสกูล
ห้องพักอาจารย์คณิตศาสตร์
เบอร์ภายใน : 663102
superjp kaptenjackpot Superjp Playground88 Boosterjp Superjp Playground88 Playground88 kaptenjackpot Kaptenjackpot Playground88 Boosterjp Kerajaanslot Superjp Playground88 Boosterjp Kerajaanslot Superjp Kaptenjackpot Slot Online Slot Online Kaptenjackpot Boosterjp Superjp Kaptenjackpot Kerajaan88 Boosterjp rajacukong88 jiwatogel88 SUPERJP RINDUSLOT