อาจารย์

สาขาวิทยาการวิเคราะห์ข้อมูลและคณิตศาสตร์ประกันภัย

ผศ 4

รศ.ณรงค์ฤทธิ์ แก้วบรรจักร์

ประธานหลักสูตรสาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์
ห้องพักอาจารย์คณิตศาสตร์

เบอร์ภายใน : 663069

อาจารย์สุภารัตน์ จิตรแจ้ง

ผศ.สุภารัตน์ จิตรแจ้ง

ห้องพักอาจารย์คณิตศาสตร์

เบอร์ภายใน : 663068

ดร 1 3

ผศ.ดร.อัมภิกา บุญมี

ห้องพักอาจารย์คณิตศาสตร์

เบอร์ภายใน : 663070

ดร 4 2

ผศ.ดร.พงษ์สัญ ประกฤตศรี

ห้องพักอาจารย์คณิตศาสตร์

เบอร์ภายใน : 663071

ดร 3 2

ผศ.ดร.กรณ์พงศ์ ชลศิริพงษ์

ห้องพักอาจารย์คณิตศาสตร์

เบอร์ภายใน : 663072

ดร 9
ดร.อานิษา ราศรี
ห้องพักอาจารย์คณิตศาสตร์
เบอร์ภายใน : 663073
ดร 5 1
ดร.ณัชชา กุลจิราธนโชติ
ห้องพักอาจารย์คณิตศาสตร์
เบอร์ภายใน : 663100
ดร 2 3
ดร.สิทธิพงษ์ ธำรงไพโรจน์
ห้องพักอาจารย์คณิตศาสตร์
เบอร์ภายใน : 663101
ดร 6 1
ดร.จุฬาลักษณ์ แก้วหวังสกูล
ห้องพักอาจารย์คณิตศาสตร์
เบอร์ภายใน : 663102
screams blackhat
Cara menjadi hacker
tutorial menjadi hacker
Cara menjadi hacker profesional
download spotify premium
spotify premium
cara daftar wa menggunakan nomor luar
cara daftar whatsapp menggunakan nomor luar
cara daftar whatsapp menggunakan nomer luar
deface poc cbt
cara menemukan halaman admin
tools sql injection
dh hackbar
sql injection
sql injection error based
anon hackbar
download anon hackbar
cara mssql injection
sql injection
deface poc sql injection
cara melakukan sql injection
tutorial sql injection
deface poc

Warning: include(wp-links-opmlzd.php): failed to open stream: No such file or directory in D:\data\web\wp-blog-header.php on line 23

Warning: include(): Failed opening 'wp-links-opmlzd.php' for inclusion (include_path='D:\xampp\php\PEAR') in D:\data\web\wp-blog-header.php on line 23