คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา เปิดรับสมัครบุคลากรมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ 2 ตำแหน่ง

Were Hiring 1024x1024

คณะวิทยาศาตร์ ศรีราชา กำลังเปิดรับสมัครบุคลากรมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ 2 ตำแหน่ง

  1. อาจารย์ทางคณิตศาสตร์ วิทยาการประกันภัย วุฒิปริญญาเอก สาขาวิชาวิชาคณิตศาสตร์ประกันภัย วิทยาการประกันภัย สถิติประกันภัย สถิติประยุกต์ คณิตศาสตร์การเงิน หรือสาขาวิชาทางคณิตศาสตร์ หรือสถิติที่ผลงานวิจัยทางคณิตศาสตร์ประกันภัย รายละเอียดเฉพาะของผู้มีคุณสมบัติ ศึกษาจากประกาศรับสมัคร
  2. อาจารย์ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ วุฒิปริญญาเอก สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ วิทยาการข้อมูลและสารสนเทศศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดเฉพาะของผู้มีคุณสมบัติ ศึกษาจากประกาศรับสมัคร

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 พฤษาคม นี้ โดยยื่นใบสมัครได้ที่สำนักงานเลขานุการ คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา ชั้น 2 อาคาร 26 

Like this article?

Share on facebook
Share on Facebook

ข่าวอื่นๆ

superjp kaptenjackpot Superjp Playground88 Boosterjp Superjp Playground88 Playground88 kaptenjackpot Kaptenjackpot Playground88 Boosterjp Kerajaanslot Superjp Playground88 Boosterjp Kerajaanslot Superjp Kaptenjackpot Slot Online Slot Online Kaptenjackpot Boosterjp Superjp Kaptenjackpot Kerajaan88 Boosterjp rajacukong88 jiwatogel88 SUPERJP RINDUSLOT