ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์

Like this article?

Share on facebook
Share on Facebook

ข่าวอื่นๆ

20230901 092614320 Ios
“โครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ และหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ คณะวิทยาศาสาตร์ ศรีราชา ได้ดำเนินการจัดโครงการ “พัฒนา soft skill ด้านการเขียน resume และการสัมภาษณ์งาน” ในวันที่ 1 กันยายน 2566
20230828 023706070 Ios
โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและการเรียนรู้ไทย-ญี่ปุ่น กับมหาวิทยาลัยยามากะตะ (Yamagata University) ประเทศญี่ปุ่น ซึงมี Professor และนักศึกษา จำนวน 13 ท่าน มาร่วมแลกเปลี่ยนกิจกรรม โดยกิจกรรมเริ่มตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม – 1 กันยายน 2566
superjp kaptenjackpot Superjp Playground88 Boosterjp Superjp Playground88 Playground88 kaptenjackpot Kaptenjackpot Playground88 Boosterjp Kerajaanslot Superjp Playground88 Boosterjp Kerajaanslot Superjp Kaptenjackpot Slot Online Slot Online Kaptenjackpot Boosterjp Superjp Kaptenjackpot Kerajaan88 Boosterjp rajacukong88 jiwatogel88 SUPERJP RINDUSLOT Link Alternatif Boosterjp SUPERJP SUPERJP Daftar Slot Gacor Gilajp