📰 ข่าวสารทั้งหมด

ยินดีต้อนรับบุคลากรจากภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1 300x200
ข่าวประชาสัมพันธ์

ยินดีต้อนรับบุคลากรจากภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย ผศ.ดร.ภ.พึ่งบุญ ปานศิลา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา

Read More »
ยินดีต้อนรับคณะมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 5 300x200
ข่าวประชาสัมพันธ์

ผศ.ดร.ภ.พึ่งบุญ ปานศิลา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา พร้อมด้วยคณาจารย์และบุคลากรได้ให้การต้อนรับคณะผู้มาเยี่ยมชมจากคณะมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Read More »
บริษัท Saleforce 9 300x225
ข่าวประชาสัมพันธ์

ผศ.ดร.ภ.พึ่งบุญ ปานศิลา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา พร้อมด้วยผู้บริหารและคณาจารย์ได้ให้การต้อนรับ Mr. Nelson Puah และ Mrs. Chujita Pongpancharoen จากบริษัท Saleforce ประเทศสิงคโปร์

Read More »