📰 ข่าวสารทั้งหมด

LINE ALBUM สถาปนานาวี 17 ปี 231215 3 300x225
ข่าวประชาสัมพันธ์

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากรในคณะฯ เข้าร่วมงานวันสถาปนาคณะพาณิชยนาวีนานาชาติครบรอบ 17 ปี วันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2566

Read More »
คณะผู้บริหารระดับสูงของบริษัทคอนเนคซอลจำกัด 300x225
ข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ศรีราชาและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทคอนเนคซอล จำกัด ร่วมหารือเพื่อหาจุดความร่วมมือด้านวิชาการ แนวทางการพัฒนาพัฒนาหลักสูตรที่รองรับความต้องการเทคโนโลยีขั้นสูงแห่งอนาคต

Read More »
SOOKMYUNG WOMANS UNIVERSITY4 300x169
ข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา เดินทางไปยังคณะวิศวกรรมศาสตร์ SOOKMYUNG WOMAN’S UNIVERSITY ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลี เพื่อหาแนวทางความร่วมมือ ด้านวิจัย วิชาการ และการแลกเปลี่ยนนิสิต และการทำหลักสูตรร่วมกันในอนาคต

Read More »
MOU​ กับ Pusan National University ประเทศเกาหลีใต้2 300x214
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2565 คณบดีและทีมงานคณะวิทยาศาสตร์ศรีราชา ได้รับมอบหมายจากท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ให้มาทำความร่วมมือ (MOU)​ กับ Pusan National University ประเทศเกาหลีใต้ เพื่อสร้างความร่วมมือด้านวิจัยและวิชาการตลอดจนการแลกเปลี่ยนนิสิตในอนาคต

Read More »