พันธมิตรของเรา

Logo Csdt 150x150

สภาคณบดี
คณะวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย

มหาวิทยาลัย

Header Logo

Yamakata University
Faculty of Engineering, Japan

Nchu Logo 1

National Chung Hsing University (NCHU), Taiwan

ภาคเอกชน

1200px Advanced Info Service Logo.svg

บริษัท แอดวานซ์ ไวเลส
เน็ทเวอร์ค จำกัด

ICDL Logo With Strap STACKED 1 1024x659 1024x659 1 300x193

ICDL Thailand

Meyer Corporation Logo Logotipo 1024x410

บริษัท ไมย์เออร์ อินดัสตรีส์ จำกัด

RVP Icon 1024x576

บริษัท กลางคุ้มครอง ผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด

Logofc

บริษัท โฟกัสวัน ซอฟแวร์ จำกัด

หน่วยงานภาครัฐ

969820191003081404 282x300

สำนักงานป้องกันควบคุม
โรคที่ ๖ จังหวัดชลบุรี

Logo Nimt 272x300

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

ตรากระทรวงทรัพยากรHD 263x300

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม