ข่าวประชาสัมพันธ์

27-7-60แบบประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรมและการจัดบริการของคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา
25-7-60แบบสอบถามสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2559
25-7-60รับสมัครนิสิตเข้าร่วมโครงการ KU Innovative Hackathon วันที่ 2-4 สิงหาคม 2560 ณ รีสอร์ท อิงธาร จังหวัดนครนายก
28-6-60ขอเชิญชวนนิสิต นักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันโต้วาทีสิทธิมนุษยชนภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษา ชิงชนะเลิศเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันโต้วาทีสิทธิมนุษยชนระดับเยาวชนในประชาคมอาเซียน ประจำปี 2560 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
09-5-60ระเบียบการและข้อปฏิบัติสำหรับสอบ Toeic
09-5-60ขอเชิญร่วมรับฟังบรรยายพิเศษและร่วมโครงการวันปิดโลกกิจกรรม
04-5-60ขอเชิญร่วมรับฟังบรรยายพิเศษหัวข้อ "ศาสตร์พระราชา เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน"
28-4-60คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ศึกษาดูงาน ณ คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา
10-03-2560คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา เปิดอบรมแนะแนวเทคนิคการสอบวัดความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ
24-08-2560 -สมัครงาน!!! ธนาคารกรุงไทย เปิดรับสมัครพนักงาน ตรวจสอบตำแหน่งว่าง ปี 2560
24-08-2560 -“สภากาชาดไทย” เปิดรับสมัครบุคคลเข้าเป็นบุคลากร ตรวจสอบตำแหน่งงานที่น่าสนใจ
11-08-2560 -บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด รับสมัครงาน
24-07-2560 -บริษัท เบทาโกร เปิดรับสมัครพนักงานหลายอัตรา
24-07-2560 -เปิดสอบท้องถิ่น 2560 จำนวน 21,605 อัตรา
21/06/2560 -หางาน สมัครงาน ตำแหน่งงาน
21/06/2560 -รับสมัครงานพนักงานราชการ
11/05/2560 -อบจ.ระยองเปิดสอบผู้ช่วยครู 62 อัตรา และพนักงานจ้าง 51 อัตรา (สมัคร8-24พ.ค.60)
11/05/2560 -กทม.เปิดสอบบรรจุรับราชการ สังกัดสำนักอนามัย จำนวน 85 อัตรา สมัคร ระหว่างวันที่ 25 เมษายน 2560 – 17 พฤษภาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ
11/05/2560 -สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เปิดสอบรับราชการ จำนวน 81 อัตรา (สมัคร1-26พ.ค.2560)
11/05/2560 -กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เปิดสอบรับราชการ 17 อัตรา (สมัคร24เม.ย.-16พ.ค.60)
11/05/2560 -(รับสมัครทั่วประเทศ) ด่วน! สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดสอบรับราชการ 345 อัตรา
13-9-60ข่าวประชาสัมพันธ์ รับสมัครนิสิตผลงานดีเด่นด้านกิจกรรมเสริมหลักสูตร นิสิตที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับประกาศเกียรติคุณยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา สมัครได้ถึงวันที่ 18 กันยายน 2560
24-8-60บริษัท ฟอร์ด มอเตอร์ คัมปะนี(ประเทศไทย) รับสมัครนิสิตฝึกงานและสหกิจศึกษา เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 15 ส.ค.- 30 ธ.ค. 2560
9-8-60ขอแจ้งกำหนดการรับชุดครุยและชุดสูท ประจำปีการศึกษา 2559
20/02/2559 -รับสมัครนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา ที่ประสบภัยพิบัติในพื้นที่ภาคใต้ นิสิตติดต่อยื่นคำร้องขอความช่วยเหลือ ตามแบบฟอร์มที่แนบ กรอกรายละเอียดและแนบเอกสารตามแบบคำร้อง ส่งได้ที่คณะตั้งแต่บัดนี้- 15 มีนาคม 60
1/02/2559 -ประกาศรับนิสิตสมัครนิสิตดีเด่นด้านกิจกรรมเสริมหลักสูตร ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2559
25/4/2559 -รับสมัครคัดเลือกเยาวชนดีเด่น
10-05-61 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครทุนพระราชทานทุนฉลองสมโภชน์พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ สำหรับนิสิตที่มีคุณสมบัติตามประกาศแนบท้ายนี้ และสนใจสมัครขอรับทุน ติดต่อยื่นใบสมัครขอรับทุน ได้ที่ฝ่ายบริการและพัฒนาคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา ภายในวันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม 2561 ทั้งนี้ คณะกรรมการดำเนินงานพัฒนานิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา จะทำการคัดเลือกผู้ขอรับทุน และส่งผลการคัดเลือกไปยังคณะกรรมการคัดเลือกของมหาวิทยาลัยต่อไป

27-12-60 ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษามูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ
9-8-60ขั้นตอนสำหรับผู้ประสงค์ขอกู้ยืม กรอ.ประเภท ผู้กู้รายใหม่ปี 1 (รหัส 60)
9-8-60แนวปฏิบัติในการยืนยันกู้ยืม กยศ./กรอ. ภาคต้น ปีการศึกษา 2560 (สาหรับนิสิตรายเก่าของม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา)
9-8-60ขั้นตอนสำหรับผู้ประสงค์ขอกู้ยืม กยศ. ประเภท รายเก่าต่อจากมัธยม /ผู้กู้รายใหม่
03-7-60ทุนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ประจำปีการศึกษา 2560 เปิดรับตั้งแต่บัดนี้ ถึง 31 สิงหาคม 2560
ดูข่าวย้อนหลัง

ภาพกิจกรรม

หลักสูตรคณิตศาสตร์ประยุกต์

หลักสูตรฟิสิกส์

หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์

หลักสูตรวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

ศิษย์เก่า