เจ้าหน้าที่ห้องปฎิบัติการ

panor

คุณพนอ รวยสูงเนิน

นักวิทยาศาสตร์


e-mail: panor@src.ku.ac.th 
เบอร์ภายใน : 2758

Chamnong

คุณจำนงค์ ธัญญสิทธิ์

นักวิทยาศาสตร์


e-mail: jamnong@src.ku.ac.th 
เบอร์ภายใน : 5400

samran

คุณ สำราญ นามโคตร

นักวิทยาศาสตร์


e-mail: -
เบอร์ภายใน : 5403

ChareWat

คุณจเรวัตร จักรมุณี

นักวิทยาศาสตร์


e-mail: -
เบอร์ภายใน : 2762

NatPhon

คุณณัฐพล กระจ่าง

นักวิทยาศาสตร์


e-mail: sfscintk@src.ku.ac.th 
เบอร์ภายใน : 2762

KonBongkot

คุณ กรบงกช บูรณ์เจริญ

นักวิทยาศาสตร์


e-mail: sfscikbb@src.ku.ac.th 
เบอร์ภายใน : 5403

varisara

คุณวริศศระ ฟ้าอรุณ

นักวิทยาศาสตร์


e-mail: -
เบอร์ภายใน : 2760

คุณองอาจ ทาระ

นักวิทยาศาสตร์


e-mail: -
เบอร์ภายใน : 2761,5401

คุณมณีรัตน์ จันทร์แสง

นักวิทยาศาสตร์


e-mail: -
เบอร์ภายใน : 2761,5401

คุณธนบัตร พรมจันทร์

นักวิทยาศาสตร์


e-mail:
เบอร์ภายใน : 2762